Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Rezumatul va fi redactat în limba engleză.  Prezentările ce conțin cazuistică personală sunt încurajate.

Rezumatele selectate vor fi publicate ca și supliment electronic al revistei ginecologia.ro.

Structura rezumatelor:

 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 200 de caractere inclusiv spațiile
 • Numele autorilor scrise în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori
 • Afilierea autorilor (institut, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul propriu zis va avea maxim 300 de cuvinte  (maxim 2000 de caractere, neincluzând titlul, autorii și afilierea) cuprinzând obligatoriu:
  • introducere
  • material și metodă
  • rezultate și concluzii
 • Nu se acceptă tabele, grafice și fotografii în rezumat
 • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.

Dacă lucrarea are mai mult de 3 autori, vă rugăm să notați ceilalți autori în textul rezumatului. Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Rezumatele vor fi trimise online până la 15.02.2023, inclusiv. Sau pe adresa de email alina.hanuschi@pproevents.com 

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres. Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 15.02.2023, ora 23:59!